Advies

Ik ben gewend gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zowel in mijn rol als Adviserend Apotheker, als in het dagelijks bestuur van de OR.