Bestuurservaring

  • Voorzitter Vereniging Mensa Nederland
  • Voorzitter IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen), voorheen secretaris
  • Lid Dagelijks Bestuur OR
  • Vicevoorzitter Vereniging Artsen Volksgezondheid – werkgroep Farmacie
  • Voorzitter Neurodiversiteit Netwerk Achmea
  • Bestuurslid Diversiteit Netwerk Achmea
  • Voorzitter Vereniging Autisme Ambassadeurs
  • Secretaris ZorgInhoudelijk en Medisch Adviseurs