IntervisieCoach

Ik begeleid intervisiegroepen van hoogbegaafde en/of hoogopgeleide (zorg)professionals, zoals bijvoorbeeld apothekers of medisch adviseurs. Met mijn kennis over neurodiversiteit (oa Hoogbegaafdheid, Autisme) breng ik net iets extra’s. Ik heb de opleiding Coaches voor Farmacie gevold. Uiteraard doe ik ook aan individuele coaching.

Bij intervisie komen vragen aan bod zoals: Hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waarover wil ik bijleren? Waar loop ik tegenaan bij het aansturen van mijn collega’s? Wat ervaar ik tijdens de interactie met overige professionals? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid en waarvoor niet? 

De antwoorden op deze vragen, voor sommigen zijn het zelfs ‘valkuilen’, zijn voor iedereen verschillend. Ze hebben vaak te maken met gedragspatronen die iemand in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Reflectie op de eigen, vaak impliciete, normen en waarden, gedachten en gevoelens zorgt voor bewustwording en dat zorgt weer voor besef van de eigen keuzemogelijkheden. Dat besef maakt de weg vrij voor een andere aanpak en voor nieuw gedrag. 

Intervisie is een manier om te reflecteren met anderen en draagt daardoor bij aan de deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling van professionals. De laatste jaren wordt intervisie steeds populairder bij vooral zorgprofessionals vanwege de nieuwe kennis en inzichten die ze verkrijgen door hun casuïstiek met vakgenoten te delen. Onder begeleiding van een intervisiecoach wordt op een gestructureerde manier een casus ontrafeld, waardoor de casusinbrenger nieuwe inzichten krijgt op zijn of haar handelen.

Naast de groepsgrootte en veiligheid binnen de groep is de kwaliteit van de intervisiecoach van groot belang voor het niveau dat je met intervisie kan bereiken. Een goede intervisiecoach dient inzicht te hebben in de groepsdynamica en in staat te zijn om de leer- en ontwikkelingsprocessen, binnen de intervisiegroep, te begeleiden. Tevens is het van belang dat er bewustzijn is van de eigen kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke triggers en uitdagingen als intervisiebegeleider.

Het ontwikkelen van vaardigheden zoals creatief- en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerken en zelfregulering, ook wel genoemd de ‘21st century skills’, wordt voor professionals steeds belangrijker. Zelfregulering is de basis voor levenslang leren en wordt bereikt door het stimuleren van de intrinsieke motivatie en de reflectieve attitude van professionals.