AD(H)D

Onder neurodiversiteit valt ook AD(H)D. Net als bij ASS (autisme) komt dubbeldiagnose en misdiagnose met Hoogbegaafdheid veel voor. Het is belangrijk dat de kwaliteiten zichtbaar zijn op de werkvloer.

De voordelen van ADHD

Bij iemand met ADHD is de prikkelregulatie in de hersenen écht anders dan gemiddeld. Niet beter of slechter, maar anders. Er vallen ADHD‘ers andere zaken op. Schijnbaar onbelangrijke details kunnen zomaar de (on)verdeelde aandacht krijgen. Of dat een probleem is, is contextafhankelijk. Dat betekent dat het in de ene situatie als nadeel en in de andere als voordeel beleefd kan worden. De kunst van omgaan met ADHD zit dus vooral in het feit, dat je voor jezelf een context kunt creëren, waarin de eigenschappen van ADHD in je voordeel werken.
Laten we daarom eerst een rijtje maken van eigenschappen van ADHD ‘ers, en zien hoe de afwijkende eigenschappen positief gebruikt kunnen worden:

  • Hyperfocus: Als iemand met ADHD goed geprikkeld wordt of iets erg interessant vindt, kan hij of zij dit met volle kracht een lange tijd volhouden en dan ook grote resultaten in een relatief korte tijd boeken.
  • Creatief: Veel ADHD‘ers staan er om bekend, dat ze zeer creatief zijn. In de creatieve beroepen als schrijven, schilderen, musici, filmmakers, ontwerpers, zijn veel ADHD’ers te vinden.
  • Pragmatisch: ADHD’ers zijn over het algemeen zeer pragmatisch en daardoor goed in problemen oplossen. Vooral onder stress, hoe meer prikkels hoe beter. Snel alle oplossingen analyseren en eventueel om het probleem heen denken, dat kunnen de meeste mensen met ADHD goed.
  • Veerkrachtig: Het leven van een ADHD’er kent over het algemeen veel diepe dalen en hoge pieken. Herstel uit een diep dal is er gelukkig vaak en snel.
  • Intuïtie: Door alle prikkels is er een vaak een sterke intuïtie aanwezig bij mensen met ADHD. Wegens het hoge tempo van de verwerking van zaken in de hersens, zijn ze vaak bliksemsnel in het aandragen van oplossingen.
  • Fantasie: Door het hoge inlevingsvermogen en het veel waarnemen van verschillende zaken heeft een ADHD’er ook een grote fantasie met als gevolg dat hij of zij met de leukste ideeën komt!
  • Empathie: Veel empathie, omdat mensen met ADHD / ADD veel tot alle prikkels binnen krijgen, hebben ze ook een groot inlevingsvermogen.
  • Humor: Een persoon met ADHD lacht over het algemeen graag en makkelijk, fijn om bij je te hebben!
  • Impulsief: Eerst doen en dan denken… Is soms een nadeel, maar vaak ook een prima reactie.