Autisme

Als voorzitter van de Vereniging Autisme Ambassadeurs zet ik me in voor een positief en divers beeld van mensen met ASS, die werkzaam zijn in bedrijven en organisaties.

                                                           

Het belangrijkste doel van de Autisme Ambassade is autisme zichtbaar en bespreekbaar maken.

Mensen met autisme verwerken informatie anders dan mensen zonder autisme, niet beter, niet slechter, anders. In uitzonderlijke gevallen kan het een misdiagnose van hoogbegaafdheid zijn, maar dubbeldiagnose komt ook zeker voor. Autisme bij vrouwen wordt zelfs nog vaak niet herkend. Autisme komt bij ongeveer 1% van de mensen voor.

Rekening houden? Waarmee?
Rekening houden met autisme is moeilijk als je niet weet dat er autisme speelt. Daarom is het voor de collega’s met autisme belangrijk dat hij of zij er open over is, maar deze collega wil zeker weten dat hij of zij niet veroordeeld wordt op basis van bestaande stigma’s over autisme. Het gevolg is dat er niet over gepraat wordt en de cirkel is rond…

Cirkel doorbereken!

Deze vicieuze cirkel veroorzaakt onduidelijkheid voor de leidinggevende en HR en overbelasting bij de collega met autisme. Deze wil immers voldoen aan de norm en in deze norm is geen rekening gehouden met zijn of haar autisme. Volgens ons is de beste eerste stap om deze cirkel te doorbreken het verstrekken van informatie. Met deze informatie komt een basis te liggen voor een gesprek en zal de omgeving vriendelijker worden om over autisme te praten. Hopelijk komt het gesprek op gang en kunnen we rekening gaan houden met elkaar.

Wat doen wij?
In deze eerste stap naar een autismevriendelijk bedrijf verzorgen wij de informatie over autisme. Bij informatie mag je denken aan alles wat je nog niet weet over autisme: Wat is het? Hoe herken ik het? Hoe voer ik het gesprek? Wat kan ik doen? Op deze vragen hebben wij algemene antwoorden en die kunnen we in presentatievorm delen met jullie. Daarnaast kunnen specifieke vragen altijd aan ons gesteld worden en kunnen we zelfs meedenken in specifieke situaties.