Hoogbegaafdheid

Als voorzitter van Mensa en voorheen het IHBV maak ik gebruik van onderstaand model over hoogbegaafdheid:

​​​​​​​Wat is hoogbegaafdheid?
Een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. (Delphimodel Hoogbegaafdheid – Kooijman – van Thiel, M. (red.). Hoogbegaafd, dat zie je zó! 2008). Dit is de definitie van een hoogbegaafde.
Er zijn verschillende tests ontwikkeld om intelligentie te meten, die meestal bestaan uit verschillende soorten opgaven die een beroep doen op onder andere het redeneervermogen en (ruimtelijk) inzicht. Zulke tests leveren een score op die in de wandelgangen IQ (intelligentiequotiënt) wordt genoemd. Vaak wordt voor hoogbegaafdheid de grens gehanteerd dat je een score moet hebben gehaald die hoger is dan die van 98% van de bevolking (‘boven het 98e percentiel’).

Nieuwsgierig naar jouw plaats in het spectrum?

Je kunt bij Mensa een toelatingstest doen, die de intelligentie meet. Als je bij de bovenste 2% scoort kun je, net als ik, lid worden van Mensa.