HSP

Wat is hoogsensitief (high sensitive person)?

Bepaalde mensen worden sterker geprikkeld dan gemiddeld. In interne zin zijn hsp’ers gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. In externe zin zijn hsp’ers niet alleen gevoeliger voor geluiden en geuren en voor visuele en tactiele stimulatie, maar blijken zij ook meer indrukken op te nemen, waardoor zij zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt. Hsp’ers zijn daardoor meer alert op mogelijke gevaren en zijn eerder geneigd tot het overdenken en inschatten van situaties wat door collega’s vaak ten onrechte als verlegenheid en geremdheid wordt beschouwd.
Ook zijn hsp’ers geneigd tot minder sociale omgang en assertiviteit als gevolg van noodzakelijke aanpassing aan hun aangeboren eigenschap die hen noopt voorzichtiger met zichzelf en hun omgeving om te gaan. Tevens zijn hsp’ers vanwege hun aangeboren opmerkingsvermogen meer geneigd tot empathie en blijken zij in met name een rustige omgeving in staat te zijn informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen en tot in alle details en nuances uit te werken.

HSP komt bij zo’n 20% van de bevolking voor, maar onder HB-ers zou dit percentage 80% kunnen zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon