HSP

Wat is hoogsensitief (high sensitive person)?

HSP staat voor hoog sensitief persoon en HSS staat voor high sensation seeker (hoogstimulatief).

Hoogsensitiviteit (HSP) is een aangeboren eigenschap waarbij iemand gevoeliger is voor prikkels uit de omgeving. Mensen met HSP verwerken deze prikkels diepgaander en intensiever dan anderen en kunnen daardoor sneller overprikkeld raken. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld vermoeidheid, emotionele uitputting, stress en angst.

Hoogstimulatief (HSS) daarentegen is een eigenschap waarbij iemand een verhoogde behoefte heeft aan prikkels en uitdagingen. Mensen met HSS zijn vaak op zoek naar nieuwe ervaringen, avontuur en sensatie. Ze hebben behoefte aan afwisseling en verandering.

Zowel HSP als HSS vallen onder de noemer van neurodiversiteit, wat betekent dat het eigenschappen zijn die afwijken van de norm maar die wel een natuurlijk onderdeel uitmaken van de menselijke variatie. HSP en HSS komen bij ongeveer 20% van de bevolking voor en hebben beide zowel positieve als uitdagende aspecten. Het is belangrijk om deze eigenschappen te erkennen en te waarderen, en om op een positieve manier met deze eigenschappen om te gaan.

Wat hebben HSP en hoogbegaafdheid met elkaar te maken?

Hoogbegaafdheid en HSP zijn twee aparte eigenschappen die vaak wel samengaan bij mensen. Hoogbegaafdheid is een hoge mate van intellectuele capaciteiten en potentie, terwijl HSP een aangeboren gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving is.

Hoewel hoogbegaafdheid en HSP op zichzelf staande eigenschappen zijn, hebben ze wel enkele overeenkomsten. Zo zijn zowel hoogbegaafde mensen als mensen met HSP vaak zeer gevoelig en intense waarnemers. Ze merken details op die anderen vaak niet zien, en verwerken informatie diepgaander. Hierdoor kunnen ze snel overprikkeld raken of overweldigd worden door de intensiteit van hun waarnemingen.

Hoogbegaafdheid en HSP kunnen elkaar ook beïnvloeden. Hoogbegaafde mensen met HSP kunnen hun intelligentie inzetten om hun gevoeligheid te begrijpen en er beter mee om te gaan. Tegelijkertijd kan hun gevoeligheid hen helpen om creatiever te zijn in het bedenken van oplossingen en het zien van nieuwe mogelijkheden.

Niet alle hoogbegaafde mensen zijn ook hoogsensitief, en andersom. Wel zien we dat 80% van de hoogbegaafden ook hoogsensitief zijn.

Wat zijn de positieve kanten van HSP?

HSP en HSS zijn neurodivergente eigenschappen die vaak als lastig worden ervaren, maar die ook hun voordelen hebben.

Mensen met HSP zijn vaak creatief, intuïtief en hebben oog voor detail. Ze hebben een goed gevoel voor sfeer en kunnen anderen goed aanvoelen. Deze eigenschappen zijn van onschatbare waarde in bijvoorbeeld de kunst, zorg, onderwijs en coaching.

Hoogstimulatie (HSS) is een eigenschap die wordt gekenmerkt door een verhoogde behoefte aan prikkels en uitdagingen. Mensen met HSS zijn vaak op zoek naar spanning en avontuur en hebben behoefte aan afwisseling en verandering. Mensen met HSS zijn vaak creatief, innovatief en kunnen goed omgaan met complexe en uitdagende situaties. Ze zijn vaak zeer gepassioneerd en hebben een groot doorzettingsvermogen. Deze eigenschappen zijn van onschatbare waarde in bijvoorbeeld de wetenschap, technologie, ondernemerschap en de kunst.

Het is belangrijk om de positieve kanten van HSP en HSS te benadrukken en te erkennen. Door deze eigenschappen te omarmen en te waarderen, kunnen we beter inspelen op de behoeften van deze groep mensen en hun talenten optimaal benutten. Dit leidt niet alleen tot meer welzijn en werktevredenheid voor deze groep, maar ook tot innovatie en groei in de samenleving.

Heb je vragen over HSP, HSS of neurodiversiteit voor jezelf of binnen je organisatie of bedrijf? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen, ik help je graag verder!