Intervisiecoach opleiding afgerond

Op de slotdag van de intervisiecoach opleiding werd elke deelnemer geacht zijn/haar persoonlijke ontwikkeling te presenteren. Prachtige verhalen van mijn mede-coaches met de nodige diepgang. Over de pieken die een ieder beleefde, maar ook de dalen werden niet geschuwd. Na ruim een jaar samen optrekken voelde het vertrouwd genoeg in deze fijne groep. Alle modellen die we behandeld hadden kwamen voorbij, maar met name: Het IJsbergmodel van McClelland, MBTI, Reflectie volgens Korthagen, The Rolllercoaster of Change van E. Kubler Ross, Transactione Analyse, Drowning person diagram, Maslow’s Hierarchy of Needs, Fasen van Teamontwikkeling van Bruce Tuckman, de 4 Niveau’s van Waarneming en Drieslag leren.

En nu mogen we zelf aan de slag, met certificaat!

Geef een reactie