Afscheid

Vandaag is het 24 jaar geleden dat ik mij apotheker mocht gaan noemen. Wat was ik trots! Maar nu vooral melancholisch omdat ik de 25 jaar niet ga volmaken.

De reden is overigens wel leuk: ik ga me volledig richten op mijn eigen coachpraktijk ‘Wendy Haanschoten Coaching&Advies’. Het begeleiden van hoogbegaafde en andere neurodiverse professionals en het bespreekbaar maken van Neurodiversiteit op de werkvloer mag inmiddels wel mijn passie genoemd worden.

Dit valt niet langer meer te combineren met mijn baan als adviserend apotheker bij Achmea, waarvan ik dus afscheid neem.  Ik zal mijn vele fijne collega’s, zowel uit mijn eigen team, als de andere medisch adviseurs, als van mijn afdeling, als van de OR, als van Diversiteits Netwerken Achmea (DNA), als die uit het Neurodiversiteit Netwerk dat ik heb opgericht en de leden van de intervisiegroepen die ik begeleidde, best nog eens missen. Gelukkig kunnen we gemakkelijk contact houden en ben ik als coach uiteraard ook beschikbaar voor de medewerkers van Achmea.

En, niet te vergeten, geef ik nog een masterclass Neurodiversiteit Werkt! op woensdagmiddag 5 oktober in Zeist.

Geef een reactie